Hej Jag heter Anna-Pia Molander och kör båt i Tjust skärgård.

Till Björkö flyttade jag 1989 efter att ha träffat min blivande man Kristian ett par år tidigare. Han var redan då bosatt här.Vi byggde själva vårt hus och flyttade in 1990. 1991 föddes vår dotter Ida och 1992 utvidgades familjen med dotter nr.två Anna.

Jag arbetade på den tiden som undersköterska i Söderköping på en gyn.mott och var med och byggde upp Sveriges första husläkarsystem. Såsmåningom utvidgades den verksamheten till att även omfatta företagshälsovård. Det var ett fantastiskt roligt och givande arbete.

När livet ändras förändras också förutsättningarna för hur vi kan leva. Det blev i längden ohållbart att pendla den långa vägen till den pittoreska köpingen och jag valde att sluta min anställning.

Väl hemma omhändertagandes mina döttrar i ett antal år drabbades jag av lappsjuka och fann mig ett nattarbete i Linköping på ett äldrecenter. Ett varierande arbete som skänkte mig tillfredsställelse. Då jag hade ett bra schema fick jag också mycket tid över för mina små barn. Trots detta slutade jag min anställning även där då jag fick problem med att vända på dygnet.

Nu sammanföll detta med att mina barn skulle börja skolan och därför behövde komma iland varje dag. Jag ansökte hos Västerviks kommun om att få ta hand om den uppgiften. Det fick jag och på den vägen är det. Alltsedan dess har jag haft den stora glädjen att under grundskolans olika stadier få följa inte mindre än 8 underbara små skolbarn på deras tur fram och åter mellan öarna och Skorven där skoltaxin hämtade upp dem för vidare transport till Loftahammars skola under låg-och mellanstadietiden. Under deras högstadieår i Överum blev det övergång till buss i Loftahammar.

Nu har dessa barn vuxit upp och spridit sig över landet men också runt om i världen för fortsatta studier och arbete. Fantastiskt!

När jag inte kör båt är jag maken ”Firma Kristian Molander” behjälplig med bokföring och alla möjliga uppdrag som han har i sin byggverksamhet. Vi har ett litet snickeri i den gamla brandstationen i Loftahammar. Allt ifrån grindar, fönster, gamla träbåtar och dass har renoverats eller snickrats till där. Vår hytt till båten Vilda tog vi in i lokalen när den skulle inredas.

Det huvudsakliga snickeriarbetet sker dock utanför ”Brandstas” väggar och handlar då mest om renovering eller nybyggnationer av hus och bryggor. Sedan 2012 har vi också en grävmaskin och lastmaskin i företaget. Företaget har fyra, helt suveräna grabbar, anställda.